Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо переходу на складання Спрощеного фінансового звіту

Міністерство фінансів України в своєму листі від 12.06.2017 р. N 35210-07-10/15486 роз’яснили, що у разі якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки суб'єкта малого підприємництва, якому дозволено складати Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, та відповідає ознакам суб'єкта малого підприємництва, якому дозволено складати Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, то таким підприємством складається або Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, або Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за звітний період, у якому це відбулось, а з наступного періоду - Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом МФУ від 28.05.99 р. N 137, подія після дати балансу - це подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Події після дати балансу відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 15 - 19 зазначеного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

(Лист Міністерства фінансів України від 12.06.2017 р. N 35210-07-10/15486)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ