Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо визнання господарських операцій за договорами комісії - контрольованими

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 15.02.2018 р. N 629/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо визнання господарських операцій за договорами комісії – контрольованими.

Так, нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" цього підпункту, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами "а" - "в" пп. 39.2.1.1 ПКУ, визнаються неконтрольованими.

Якщо обсяг господарських операцій, що здійснюються між комітентом - нерезидентом та комісіонером - резидентом визначений за правилами бухгалтерського обліку (включаючи суму вартості закуплених товарів за свій рахунок та від свого імені, та суму комісійної винагороди, отриманої від комітента - нерезидента), перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік та річний дохід комісіонера - резидента від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, то такі операції визнаються контрольованими за наявності інших умов, встановлених пп. 39.2.1.1 ПКУ.

При цьому операції з продажу товарів між комітентом - нерезидентом та покупцем - резидентом підпадають під визначення контрольованих (якщо досягнуто критерії, встановлені пп. 39.2.1.7 ПКУ) у випадку коли:

- господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами;

- господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ, або які є резидентами цих держав;

- господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

У цьому випадку покупець - резидент зобов'язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції, здійснені протягом звітного податкового періоду.

(Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.02.2018 р. N 629/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ