Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА АудитАудиторська фірма ОЛГА Аудит - новини законодавства

Щодо підтвердження товарно-транспортною накладною здійснення господарської операції

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 19.02.2018 р. N 654/6/99-99-14-03-03-15/ІПК роз’яснила щодо наявності товарно-транспортних накладних для підтвердження здійснення господарської операції з придбання сировини та запасів від постачальника.

Норми ПКУ, що регулюють питання оподаткування податком на додану вартість у взаємовідносинах платників податків при здійсненні постачання-придбання товарів/послуг (проведенні за них безготівкових розрахунків), чітко визначають такі обов'язкові умови для:

- складання і реєстрації постачальником податкової накладної в ЄРПН — це здійснення продавцем (постачальником) – контрагентом покупця операції з постачання останньому товарів/послуг (наявність події з відвантаження товарів/факту постачання послуг) або зарахування на банківський рахунок продавця попередньої оплати (авансу) на оплату покупцем товарів/послуг (пп. «а»/пп. «б» п. 185.1; пп. «а»/пп. «б» п. 187.1; абзаци перші п. 201.1, п. 201.7 і п. 201.10 ПКУ);

- нарахування покупцем сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту на підставі зареєстрованої постачальником податкової накладної в ЄРПН — це здійснення покупцем – контрагентом продавця (постачальника) операції з придбання (отримання) від останнього товарів/послуг (пп. "а" п. 198.1, абзаци перший - третій п. 198.2, абзаци перший - другий п. 198.3 і абзац третій п. 198.6 ст. 198; абзаци другий - третій п. 201.10 ПКУ).

Відповідно до абзаців першого - другого 1-2 п. 44.1 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Причому платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених зазначеними документами.

Виходячи із норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі — Закон):

- операції обліковуються відповідно до їх сутності (абз. 8 ст. 4 Закону), що безумовно передбачає наявність факту здійснення господарської операції, правильне визначення її змісту і обсягу та відповідного дебітора або кредитора, а отже виключає можливість відображення у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку нереальних операцій з псевдоконтрагентами;

- операція з постачання-придбання (отримання) товарів/послуг, будучи дією (подією) у взаємовідносинах між підприємством і його відповідним контрагентом, що викликає зміни в структурі активів та зобов’язань обох сторін, які брали участь у її здійсненні, є господарською операцією, а підставою для її відображення в облікових регістрах є первинний документ (наприклад, видаткова накладна, акт або інший документ, що містить відомості про дії з передачі-приймання товару/послуги, платіжне доручення) (абз. 5 і абз. 11 ст. 1 та ч. 1 ст. 9 Закону);

- первинний документ повинен містити обов’язкові реквізити, зокрема зміст та обсяг господарської операції, а також посади, особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції й відповідають за її здійснення, правильність оформлення та достовірність (ч. 2 і ч. 8 ст. 9 Закону). Тобто первинний документ при здійсненні постачання-придбання товарів/послуг (проведенні за них безготівкових розрахунків) повинен об’єктивно визначати основні дані щодо взаємопов’язаних двосторонніх (односторонніх — при списанні коштів з банківського рахунка) дій підприємства і його контрагента та осіб, відповідальних за їх вчинення (тобто мати достовірні дані);

- господарська операція у тому звітному періоді, в якому вона була фактично здійснена, підлягає відображенню (на підставі первинного документа) в облікових регістрах, відповідальність достовірність даних яких несе особа, яка їх склала і підписала (ч. 5 ст. 9 Закону).

Аналіз вказаних вище норм свідчить, що податкова накладна буде підставою для нарахування сум ПДВ, які відносяться до податкового кредиту, за умови якщо:

- мала місце господарська операція (операція повинна бути реальною);

- податкова накладна складена саме тією особою, яка здійснила постачання товарів/послуг.

Таким чином, складена у випадках, передбачених законодавством, товарно-транспортна накладна:

- підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів;

- є одним із додаткових документальних свідчень реальності здійснення господарської операції з поставки товарів.

(Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 19.02.2018 р. N 654/6/99-99-14-03-03-15/ІПК)


Вгору
Підписатися на стрічку новин RSS від ОЛГА Аудит

Всі новини


  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

БИЗНЕС-ИНФОРМ - Internet 
каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ