• Послуги з ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, включаючи послуги інтегрованої системи аутсорсингу з використанням спеціалізованого програмного забезпечення Клієнта
  • Підготовка комплексних розрахунків, первинної документації та складання відповідної податкової та бухгалтерської звітності Клієнта та її передача уповноваженим державним органам
  • Ведення бухгалтерського обліку та складання відповідних форм та розгорнутих пояснень згідно з внутрішньокорпоративними вимогами та правилами Клієнта або його материнської компанії